fbpx
Groupasol > Blog > Geen onderdeel van een categorie > Hoeveel kost het onderhoud van een stookolieketel?

Hoeveel kost het onderhoud van een stookolieketel?

Combien coûte l’entretien de sa chaudière à mazout ?

Wie ver wil reizen, zorgt goed voor zijn paard. Kent u dit bekende gezegde van de Franse schrijver Racine? Welnu, dit geldt in het bijzonder voor uw stookolieketel. Indien u er niet goed zorg voor draagt, kan uw ketel te kampen hebben met een daling van het rendement en vervuilende gassen uitstoten. Om dezelfde warmte te blijven produceren, zal uw stookolieverbruik toenemen, wat nefast is voor uw portemonnee. Bovendien is het wettelijk verplicht om uw installatie te laten controleren. Maar hoeveel kost het nu om uw stookolieketel te onderhouden? In dit artikel vindt u een kort overzicht van de geldende wetgeving, inzicht in de marktprijzen, informatie over het verloop van een onderhoudsbeurt alsook een quiz waarmee u kunt bewijzen dat u van alle stookoliemarkten thuis bent!

1.    Wettelijke verplichting in heel België

Of het nu Wallonië, Vlaanderen of Brussel is, de wetgeving verplicht u om regelmatig uw verwarmingsinstallatie te onderhouden. Voor verwarmingsketels op stookolie, dient u jaarlijks een inspectie te laten uitvoeren door een erkend technicus vloeibare brandstof. Na de inspectie zullen zij u een certificaat uitreiken. Ofwel verklaart dit document dat uw ketel in orde is, ofwel lijst het de taken op die tijdens een toekomstig onderhoud moeten worden uitgevoerd. In sommige ongelukkige gevallen kan de installatie zelfs buiten gebruik worden gesteld tot de noodzakelijke reparaties uitgevoerd werden. Voor Vlaanderen en Wallonië moet dit certificaat 2 jaar bewaard worden. Voor Brussel is dit gedurende 5 jaar.

Ons advies: indien dit niet rechtstreeks wordt aangeboden, vraag dan bij uw jaarlijkse keuring om het onderhoud van uw ketel! Buiten het feit dat u zich zo aan de wet houdt, bespaart u bovendien ook nog eens tijd en geld.

2.     Hoeveel kost het onderhoud van een stookolieketel? 

Na analyse van de huidige tarieven, stellen we vast dat de prijs van een onderhoud begint vanaf € 120 en kan oplopen tot € 230. Wat verklaart nu deze prijsschommeling, en soms zelfs prijsverdubbeling? Verschillende factoren spelen hierin een rol. Kies in eerste instantie de juiste dienstverlener uit. Want zij hanteren verschillende prijzen, zowel op vlak van onderhoud als voor optionele interventies. Bij sommige dienstverleners geldt er een prijsverschil indien u over een traditionele ketel of een condensatieketel beschikt.

De staat van onderhoud van uw ketel is ook belangrijk. Indien uw stookolieketel in het verleden slecht werd onderhouden, dient u zich te verwachten aan een stijging van de arbeidskosten. Naargelang de behoeften, kunnen er nog supplementen nodig zijn voor het herstel van het rendement van uw installatie, zoals het vervangen van een filter of de sproeier.

3. Wat zijn in 2020 de marktprijzen voor het onderhoud van uw stookolieketel?

Vergelijking van de aanbiedingen op 25 juni 2020 (6 % btw, exclusief bijzondere voorwaarden en opties)

Wat zijn in 2020 de marktprijzen voor het onderhoud van uw stookolieketel?

*Gemiddelde prijs van de onderhandelde aanbiedingen op onze website.

Bron: respectievelijke websites

6 % BTW?

De BTW bedraagt 6 % voor privéwoningen ouder dan 10 jaar waarvan het onderhoud wordt uitgevoerd door een erkend technicus. In de andere gevallen wordt er 21 % BTW toegepast.

4.   Het onderhandelde aanbod door uw goedkoopste energie-expert

Het kan soms wat tijd vergen om te onderzoeken welke leverancier een kwaliteitsvol onderhoud kan uitvoeren aan de juiste prijs. En net om die reden zal Groupasol dit voor u uitdokteren! Ons team onderhandelt voor u in heel België de beste prijzen voor een volledig onderhoud. Wanneer ze bij u langskomen, zullen onze partnertechnici de volgende zaken uitvoeren:

  • Reinigen en afstellen van de brander
  • Reinigen van het verwarmingselement
  • Vegen van de schoorsteen vanaf de onderkant
  • Vervangen van de oliefilter
  • Vervangen van de sproeier indien nodig
  • Controleren van de veiligheidsvoorzieningen van de ketel
  • Verbrandingstest
  • Uitreiken van het wettelijk vereiste reinigings- en verbrandingscertificaat

In functie van de behoeften, zullen de technici u voorstellen om de filter of de sproeier optioneel te vervangen om zo terug een optimaal rendement uit uw stookolieketel te behalen.

Bij Groupasol zijn er geen verrassingen op het moment van de afrekening. Er wordt geen enkele meerkost aangerekend voor de afgelegde kilometers en de tarieven liggen vast.

Ons partnernetwerk over heel België

Ontdek de aanbiedingen die we in uw regio hebben onderhandeld:

Luxemburg

Entertien de chaudière au luxembourg avec Groupasol

Luik

Entertien de chaudière à Liège avec Groupasol

Namen

Entertien de chaudière à Namur avec Groupasol

Henegouwen

Entertien de chaudière en Hainaut avec Groupasol

Waals Brabant

Entertien de chaudière n Brabant Wallon avec Groupasol

Brussels

Vlaams Brabant

Entertien de chaudière en Brabant Flamand avec Groupasol

Limburg

Antwerpen

Entertien de chaudière à Anvers avec Groupasol

Oost-Vlanderen

West-Vlaanderen

Entertien de chaudière en Flandre occidentale avec Groupasol

5. Quiz: test uw kennis over het onderhoud van uw ketel

Heeft de jaarlijkse verplichting betrekking op de controle of op het onderhoud van de stookolieketel?

Enkel de controle is verplicht! U kunt echter onnodige kosten vermijden door uw verwarmingssysteem goed te onderhouden.

Kan onderhoud de efficiëntie en de levensduur van de ketel verbeteren?

Ja! Ketels hebben geen beperkte levensduur. Zolang het rendement goed is, kan de ketel in gebruik blijven. Om een goed rendement te garanderen, raden we aan om de ketel elk jaar te onderhouden.

Het onderhoud van uw ketel heeft geen invloed op de emissie van verontreinigende gassen. Waar of niet waar?

Niet waar! Een daling van het rendement gaat gepaard met een slechte verbranding en dus ook met de emissie van verontreinigende gassen.

Als ik mijn ketel niet onderhoud, ben ik niet in orde met mijn woningverzekering, bijvoorbeeld in geval van brand.

Alles hangt af van de clausules van uw verzekeringspolis. Verzekeringen vereisen echter dat de wet wordt nageleefd. En het is de wet die de jaarlijkse controle oplegt.

Huurder of verhuurder, wie moet het onderhoud betalen?

De huurder dient zorg te dragen voor de goede staat van de ketel. Hij moet daarom de periodieke keuring alsook het onderhoud voor zijn rekening nemen. De kosten van een gedetailleerde diagnose zijn echter voor rekening van de eigenaar.

Moeten er onderdelen vervangen worden tijdens het onderhoud? De huurder dient deze enkel te betalen indien deze vervangingen te wijten zijn aan een onjuiste behandeling of aan schade door bijvoorbeeld een gebrek aan onderhoud.

Zolang de controle werd uitgevoerd, ben ik in orde. Niet waar?

Nee! Na de controle, ontvangt u een certificaat dat zowel positief kan zijn als opmerkingen kan bevatten. Soms dient men zelfs de installatie stop te zetten tot uitvoering van het noodzakelijk onderhoud, op dat moment of later.

Het onderhoud van uw stookolieketel aan de beste prijs, in heel België met Groupasol

Ontdek onze aanbiedingen voor het onderhoud van uw ketel!

Ons team onderhandelt voor u de beste prijzen bij de verwarmingsspecialisten van uw regio.

Geef een reactie

1 reactie