Groupasol en de groepsaankopen

Wat is een groepsaankoop ?

De basis van een groepsaankoop is het samenbrengen van een maximum personen dat eenzelfde product of dienst wil aanschaffen. Een groot volume maakt het mogelijk voor de groepsaankoop om voordelige tarieven te onderhandelen, soms levert het een grote prijsvermindering op de normale verkoopprijs van de verkoper.

In het algemeen daalt de prijs van de verkoper naargelang het volume van de groepsaankoop. Dus, hoe groter het volume, hoe voordeliger de deelname aan de actie voor de burger. Wenst u er meer over te weten, ontdek een aantal artikels over solidaire groepsaankopen op onze blog.

Wie is Groupasol ?
Groupasol is een Luiks bedrijf actief over heel België. Neem snel een kijk naar onze rubriek over het bedrijf en kom alles te weten over de historiek van Groupasol en ons team.
Wordt er niet gezegd dat we samen sterker zijn?

Ja ! Meer deelnemers in een groepsaankoop levert ons een grotere kracht om aantrekkelijke tarieven te onderhandelen bij de leveranciers.

Het doel van een vereniging van kopers is duidelijk de prijs doen dalen dankzij een belangrijk volume dat eveneens interessant is voor de verkoper.

Waarom hebben win Groupasol nodig?

Maar hoe werkt het nu eigenlijk? Waarom dient Groupasol eens de groepsaankoop gecreëerd is?

De rol van Groupasol is dat van een tussenpersoon tussen de groep van kopers en de leverancier. Een aankoopcampagne voorstellen, het samenbrengen van gezinnen, het onderhandelen van voordelige tarieven om de gezinnen te helpen besparen, en dan iedereen informeren over de bedongen prijzen…

Dit proces vergt meerdere uren werk en noodzaakt een diepe kennis van de stookolie markt in België.

Groupasol deelt zijn vaardigheden om uw energie budget te verminderen !

Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens als uw naam, voornaam, tel,… dat u communiceert tijdens de inschrijving en/of bevestiging van de bestelling worden exclusief gebruikt door de leveranciers om persoonlijk met u contact op te nemen om uw mazout te leveren.

Wij nodigen u uit om onze juridische voorwaarden te bekijken en algemene verkoopsvoorwaarden voor meer informatie.

Wat betekent Groupasol?
GROUPASOL (voor GROUPement d’Achateurs SOLidaires) is een initiatief om het koopgedrag van de gezinnen bij te staan. Wij zijn allemaal onderworpen aan de constante stijging van de prijzen van de energie. Deze tendens zal zich nog versterken in de komende jaren. Dit heeft tot gevolg dat het deel van het budget van de gezinnen dat wordt uitgegeven aan de verwarmingskosten een groter deel inpalmt. Zich groeperen om de mazoutprijzen te onderhandelen is een makkelijke oplossing om geld te besparen op dit budget.

Inschrijving voor een groepsaankoop

Is deze dienst betalend?
Deze dienst is volledig kosteloos voor de deelnemers. U betaalt enkel de geleverde hoeveelheid mazout, aan de onderhandelde prijs, rechtstreeks aan de leverancier tijdens de levering.
Hoe schrijf ik mij in?
De inschrijving voor een groepsaankoop is gratis en eenvoudig door het invullen van het inschrijvingsformulier.
Mijn bestelling is dringend, mag ik mij ingeschrijven?

Wanneer u het formulier invult, kan u in de opmerkingen aanduiden dat uw levering « dringend » is. De leverancier levert u, in hoeverre het mogelijk is, als eerste.

In ieder geval is het aangeraden om vroegtijdig te bestellen omdat de maximale leveringstermijn vanaf de lancering van de groepsaankoop een maand is (twee weken inschrijving, 72U om de offerte te bevestigen, en maximum 15 werkdagen voor de levering).

Wat gebeurt er na de inschrijvingsperiode ?

Wanneer vindt een volgende groepsaankoop plaats ?

Mag ik een inschrijving maken voor meerdere personen?
Neen, iedere inschrijving moet overeenkomen met slechts één bestelling (en dus slechts één leveringsadres). U mag u niet inschrijven voor u en uw buur (of u en uw familie) op hetzelfde inschrijvingsformulier. Bij iedere bestelling geldt een hoeveelheid en een prijs per leveringsadres. Wenst u meerdere personen in te schrijven of adressen, zal u verschillende inschrijvingsformulieren met verschillende gegevens moeten invullen.
Waneer vindt een volgende groepsaankoop plaats ?

Een groepsaankoop vindt plaats om de 15 dagen. De inschrijving worden afgesloten één vrijdag op twee en intussen tijd kan u inschrijven op ieder moment. Zo kan u als u bijvoorbeeld een groepsaankoop heeft gemist dat eindigt op vrijdag 8 december, dan kan u de volgende dag, zaterdag 9 december, u inschrijven voor de volgende aankoop.

Ontdek de datums van de volgende groepsaankopen, bekijk onze kalender van de groepsaankopen of schrijf u in voor onze newsletter.

Wat gebeurt er na de inschrijving periode?

Zodra de inschrijvingsperiode afloopt, één vrijdag op twee, een prijzenofferte wordt aangevraagd bij de lokale leveranciers en Groupasol onderhandelt voor u de meest voordelige tarieven voor uw mazout.

Vindt meer informatie op de werking van onze groepsaankopen.

Onderhandelingen en prijsoffertes

Wat is het voordeel voor een leverancier ?

Dankzij de groepering van Belgische gezinnen levert dit een groot aantal verbruikers voor de leveranciers.

De verkoper verlaagt zijn marge door een aantrekkelijke en lage prijs voor te stellen aan de eindverbruiker maar hij verliest deze marge niet dankzij het groot aantal bestellingen en een aanzienlijk volume.

Deelnemen aan een groepsaankoop geeft hem de kans om zijn klanten uit te breiden in een bepaalde regio.

Op welke wijze wordt een leverancier gekozen ?

Tijdens het onderhandelen geeft iedere leverancier zijn prijsofferte voor de verschillende opties (hoeveelheid, additief, plaats van levering,…). De keuze wordt gemaakt rekening houdende met :

  • De prijs: een voordeliger tarief dan de gemiddelde marktprijs.
  • De dienst: betalingsmogelijkheden, leveringstermijn, kwaliteit.

De offerte met de beste « prijs/kwaliteit » wordt gekozen.

Wij werken slechts samen met lokale leveranciers dat een kwaliteitsvolle mazout leveren.

Welke kwaliteit van mazout wordt er geleverd ?
Wij verkiezen nog steeds kwaliteit boven de prijs. Wees gerust, de mazout verdeling in België is sterk gereglementeerd en wij werken enkel samen met leveranciers die een kwalitatief product leveren conform met de normen.
Welke soorten mazout worden er geleverd ?

U heeft de keuze uit twee soorten mazout.

De mazout Standaard : Officieel bekend als huisbrandolie, is standaard stookolie de klassieke mazout die traditioneel door uw leverancier wordt geleverd. Voor 1 januari 2016, had standaard stookolie een redelijk hoog zwavelgehalte. Het bevatte toen meer dan 1000 ppm (deeltjes per miljoen of mg per kg). Na deze datum heeft de ‘normale mazout’ een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt waarbij het zwavelgehalte drastisch werd verlaagd tot 50 ppm.

De mazout Extra : Deze mazout bevat weinig zwavel (0.001%), de SO2 uitstoot is bijgevolg miniem tijdens de verbranding. Deze wordt aangeraden voor condensatie ketels en de nieuwe generatie dieselmotoren. Uiteraard kan het ook gebruikt worden in een klassieke ketel.

Bij deze twee soorten mazout kan een additief toegevoegd worden, genaamd additief “Hoog Rendement”. Dit zorgt voor een “reinigend” effect. Het zorgt ervoor dat uw installatie proper blijft en dat de verbranding optimaal is. Dit zorgt voor een vermindering van uw onderhoudskosten en een besparing van 8% op uw mazout verbruik.

De mazout met het additief worden ook wel “Mazout Ultra” of “Mazout Energy” genoemd.

Dit additief is aangeraden voor een dagelijks gebruik.

Waneer ontvang ik een prijsofferte?

De personen die zich inschrijven ontvangen per mail en SMS een melding dat de voorwaarden en de onderhandelde prijzen in hun regio beschikbaar zijn in hun klantenbestand en op onze website. U kan vervolgens de bestelling bevestigen of weigeren, zolang het maximale volume van de leverancier niet is bereikt en op maandag vóór 16.00 uur.

Een bestelling plaatsen

Een probleem om uw stookolie te bestellen ? Bekijk deze video !
Ben ik verplicht mazout te bestellen als ik mij heb ingeschreven voor de actie ?

U heeft zich ingeschreven voor de groepsaankoop maar u wenst niet te bestellen ? Ongeacht de reden, de inschrijving is steeds gratis en zonder verplichting. U blijft vrij om de offerte te aanvaarden of te weigeren.

Zolang u de offerte van een leverancier niet heeft aanvaard, bent u niet verplicht om de mazout te laten leveren. U kan uw bestelling uitstellen tot een volgende aankoop zonder probleem.

Anderzijds, als u de offerte bevestigd dan bent u verplicht uw bestelling af te ronden.

Hoe wijzig ik een bestelling?
Het is mogelijk om een bestelling te wijzigen zolang deze niet geleverd is door de leverancier. In geval van nood, contacteer ons via e-mail info@groupasol.be
Ik heb deelgenomen aan een groepsaankoop, ben ik verplicht om iedere keer mijn mazout via Groupasol te bestellen?
Neen, u bent verbonden aan een enkele bestelling, naargelang de onderhandelde prijs die u gecommuniceerd wordt na de afsluiting van de aankoop. Na de aanvaarding van de prijsofferte, en eenmaal uw mazout is geleverd, blijft u vrij om een andere leverancier te kiezen voor een volgende levering. Het zijn tijdige aankopen die u niet verbinden op lange termijn.
Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen, hoe weet ik zeker dat mijn inschrijving (of bestelling) geldig is.

Een inschrijving- en bestelling bevestiging worden u automatisch verstuurd naar het adres dat u ons heeft gegeven. Opgepast, het is mogelijk dat deze bevestigingsmails zich in uw “ongewenste emails” of “spams” bevinden. Is dit niet het geval, controleer of u ons email adres info@groupasol.be heeft toegevoegd in uw contacten.

Heeft u vragen, contacteer ons per mail info@groupasol.be en wij beantwoorden met plezier uw vragen.

Bindt de inschrijving mij met Groupasol of de lokale leverancier?
De inschrijving bindt u er niet toe om te bestellen met GROUPASOL. De verbintenis tussen een particulier en de leverancier geldt alleen wanneer de prijs per liter mazout onderhandelt en gecommuniceerd is aan de particulier. Deze mag vervolgens de prijs aanvaarden of weigeren. Indien u weigert, bestaat er geen verbintenis. Als u de prijs aanvaardt, vanaf dan, verbindt u er zich toe de bestelling mazout te aanvaarden aan de vastgestelde prijs en aan een datum dat u vastlegt met de leverancier.
Mag ik meerdere bestellen plaatsen met Groupasol ?
Ja, maar elke inschrijving moet echter overeenstemmen met één enkel leveringsadres. U kunt dus geen bestelling voor uzelf en uw buurman (of uzelf en iemand van uw familie) via hetzelfde bestelformulier plaatsen.
Indien u voor hetzelfde leveringsadres reeds een bestelling heeft geplaatst die bevestigd en gevalideerd werd, en waarvoor u nu de levering afwacht, kunt u nu geen nieuwe bestelling plaatsen. Tenzij de leveringstermijn die op het moment van bestellen werd meegedeeld wordt overschreden.

Levering

Hoe gebeurt de levering?
Nadat u de bestelling heeft aanvaard en bevestigd in uw klantenbestand, neemt de leverancier contact met u op om een leveringsdatum vast te leggen. De levering zal plaatsvinden binnen gemiddeld 15 werkdagen na het afsluiten van de actie. De precieze leveringstermijn zal worden meegedeeld op het moment dat de prijs wordt gecommuniceerd.
Levert u in mijn omgeving?
Onze groepsaankopen worden elke vrijdag georganiseerd over heel België. Dus, ja, wij leveren in uw omgeving.
Mag ik mijn tijdstip van levering kiezen?

De leverancier stelt telefonisch of via sms een leveringsdatum voor zodra hij zijn ronde organiseert. Hij geeft geen uurrooster door.

Heeft u belangrijke informatie omtrent de levering, vermeld het in het vak “opmerkingen”. Bijvoorbeeld : “aanwezigheid van een hond”, “meerdere malen bellen want de bel doet het niet”, “bel ons op een gsm 30 minuten voor aankomst”, “toegang tot de eigendom moeilijk”, “een kleine camion is nodig voor de levering”, enz.

Waneer wordt de mazout geleverd?

Zodra u de onderhandelde prijsofferte aanvaardt, worden uw gegevens verstuurd aan de gekozen leverancier in uw regio. Deze neemt vervolgens contact op met u om een datum vast te leggen om uw mazout tank te vullen. De levering zal plaatsvinden binnen gemiddeld 15 werkdagen na het afsluiten van de actie. De precieze leveringstermijn zal worden meegedeeld op het moment dat de prijs wordt gecommuniceerd. Voor meer informatie over de levering kunt u contact opnemen met de leverancier. U vindt hun telefoonnummer in de e-mail met de bevestiging van uw bestelling.

Opgepast, het is mogelijk dat tijdens de winterperiode (een groot aantal deelnemers aan de aankoop) de leveringstermijn groter is (meerdere weken). Groupasol komt niet tussen in een gemaakte afspraak tussen een leverancier en een deelnemer. Het is aangeraden om een lange leveringstermijn te voorzien. Een dringende bestelling zal moeilijk beantwoord worden tijdens een groepering van honderden personen.

Betaling van de bestelling

Ik heb de geschatte inhoud misrekent, moet ik bijbetalen?

Het is soms moeilijk de hoeveelheid mazout dat u nodig heeft te voorzien. De prijs per eenheid (per liter) van de mazout hangt vaak van het bestelde aantal af. De prijs zal dus verschillend zijn als u een bestelling plaatst van meer dan 1000 of 2000 liter. Geen zorgen, u zal enkel de prijs van de geleverde hoeveelheid betalen.

Als u wenst te tanken, is het aangeraden om een hogere hoeveelheid aan te duiden in het veld “geschatte hoeveelheid-tanken” (u wilt bijvoorbeeld tussen de 1200 en 1500 liter tanken. Kies dan voor 1500 liter in het veld “geschatte hoeveelheid”).

Opgelet: Als uw leverancier uw anti-overloop systeem als niet in orde beschouwt, dan kan de leverancier weigeren u te bedienen of minder inhoud te leveren.

Ik wil mijn bestelling annuleren, is het mogelijk?
Op basis van het Wetboek van economisch recht, kunnen er in geval van annulatie van uw bestelling kosten tot maximum € 100 worden aangerekend door de leverancier.
Hoe en waneer betaal ik mijn bestelling?
U betaalt uw bestelling onmiddellijk aan de leverancier. Deze aanvaardt in het algemeen een contante betaling, betaling via bancontact of via voorafgaande overschrijving. Kredietkaarten zoals visa worden niet aanvaard. Vraag gerust aan de leverancier welke betalingsmogelijkheden aanvaard worden.
Wanneer ontvang ik mijn korting?
De stookolie wordt rechtstreeks aan de brandstofleverancier betaald bij levering of kan worden betaald via voorafgaande overschrijving indien uw vulmond toegankelijk is. De te betalen prijs is de prijs waarover reeds werd onderhandeld en die vooraf aan elke deelnemer werd meegedeeld. Zo zijn er geen onaangename verrassingen, want u weet van tevoren welk bedrag u aan de leverancier dient te betalen.

Wetgeving