Premies

Home > Mazout > Premies

Het energiebudget beslaat een aanzienlijk deel van het huishoudbudget in België. Dit is geen recente vaststelling. De verschillende gewesten zijn al enkele jaren bezig met het opzetten van steunmaatregelen. Zo versterken zij onder de vorm van subsidies en premies de verschillende stappen die gezinnen ondernemen in het kader van een renovatie- of bouwproject. De nadruk ligt hierbij op een aanpak die is opgebouwd rond energie en energieverbruik. Hier volgt een kort overzicht van de Belgische steunmaatregelen en subsidies:

Overzicht

Premies in Wallonië

 
   
Woonpremie (‘Prime Habitation’)
 
   
Premie Mebar
 
   
Rénopack

Premies in Brussel

Er bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals in Wallonië, geen rechtstreekse subsidie voor de installatie van verwarmingsketels op basis van stookolie.

Net zoals in Wallonië, bestaat er echter wel een lening voor werkzaamheden die kunnen leiden tot energieverbeteringen, namelijk de ‘Brusselse groene lening’.

Sinds 1 januari 2022 is het Gewest gestart met de Renolution Premie 2022. Deze komt echter niet in aanmerking voor de installatie van verwarmingsketels op basis van stookolie.

Meer informatie:

De Renolution Premie 2022

Premies in Vlaanderen

 
   
Renovatiepremie

Sociaal Verwarmingsfonds

Het Sociaal Verwarmingsfonds is een Belgische vzw die als missie heeft de Belgen te helpen door middel van de financiering van hun verwarmingsfacturen. Hun tussenkomst kan worden gecombineerd met uw deelname aan de groepsaankoop voor stookolie door Groupasol!

Hoeveel bedraagt hun tussenkomst? Kunt u ervan profiteren? Vind alle informatie terug in ons artikel:

Het Sociaal Verwarmingsfonds

Promaz-fonds

Het Promaz-fonds is een vzw die werd opgericht door de federaties die actief zijn in de oliesector, namelijk Informazout, Brafco en Energia. Het fonds heeft tot taak om de stookolieconsumenten te helpen in geval van bodemverontreiniging ten gevolge van een lek in de stookolietank of -leidingen.

Slachtoffer van stookolievervuiling? Er bestaat een financiële oplossing

Verzoeken tot ondersteuning kunnen worden gericht aan https://promaz.be/