fbpx
Groupasol > Mazout > De mazouttank laten controleren

Is een tank voor de mazout echt nodig?

Een groot aantal gezinnen in België kiest mazout als verwarmingsbron: een betaalbare prijs (dan bijvoorbeeld elektriciteit), een hoog rendement, een eenvoudige toegankelijkheid (in tegenstelling tot de gas die niet beschikbaar is in alle gemeenten of straten).

Maar de mazout is niet rechtstreeks beschikbaar voor verbruik in tegenstelling tot de gas en de elektriciteit die rechtstreeks op aanvraag en volgens uw behoeften beschikbaar is. U zal dus uw mazout voor het verwarmen van uw woning en het water moeten bestellen, betalen en stockeren voor een lange periode

Een tank met een grote capaciteit lijkt voordelig om te vermijden dat u iedere maand mazout moet bestellen bij uw leverancier.

Meestal ergens verstopt in de garage of in de kelder, soms in de tuin, wordt ze vaak vergeten tot ze opnieuw gevuld moet worden en dat gebeurt trouwens te vaak naar onze zin. We bestellen mazout (via het systeem van groepsaankopen van Groupasol om de beste prijs in uw regio te bekomen, natuurlijk) en dan vergeten we het weer even, tot de keer erop.

Het vergeten is nochtans geen goed idee! Zoals dat bij alles is in een huishouden, een regelmatig onderhoud en regelmatige controles van de staat van het toestel zijn nuttig om slechte verrassingen te voorkomen!

Maar hoe onderhoudt men de mazouttank?

Mogen we de touwtjes zelf in handen nemen of moeten we beroep doen op een chauffagist?

Wat zijn de aandachtspunten die we niet uit het oog mogen verliezen en vooral, wordt deze controle van de tank (soms? altijd?) opgelegd 

De controle van de mazouttank : een verplichting?

Uiteraard is het aangeraden om regelmatig de tank te laten onderhouden. Dit vermijdt lekkages dat grote gevolgen kunnen hebben voor uw woning of op uw terrein; of eventuele technische problemen te vermijden dat kan leiden tot een probleem in het verwarmen van uw woning en het warm water.

Dit gezegd zijn deze controle niet altijd verplicht. Wilt u weten of een controle van uw tank verplicht is, hier zijn de factoren waar u rekening mee moet houden:

 • het in werking stellen van de tank : een mazouttank moet altijd gecontroleerd worden na de installatie of voor het in werking stellen ervan, al gaat het over een nieuwbouw of een vervanging van een tank.
 • een wijziging van eigenaar : indien u een nieuwe woning koopt, let dan altijd op de staat en de werking van de mazouttank.
 • de inhoud van uw tank : een onderzoek van de staat is verplicht voor een mazouttank met een inhoud van meer dan 3000 liter en dit zal afhangen van zijn ligging (een ondergrondse of bovengrondse tank). We geven jullie alle details in dit artikel.

Waarom moet ik een controle van mijn tank voorzien?

Om lekkages van mazout te voorkomen

Een barst in de tank… en alles loopt mis! De mazout lekt en verspreidt zich overal.

Bovenop het verlies van de inhoud van uw tank (wat een grote som geld voorstelt), het ontsmetten van de vloer of uw ondergelopen kelder te poetsen, moet u ook een dringende herstelling voorzien of zelfs een vervanging van de tank.

Veel zorgen dat u wel kan vermijden toch?

Voorkomen van verlies van rendement van de verwarming

Hier hebben we het niet over een panne van de ketel of het vergeten van het bijvullen van de tank maar wel over een technisch probleem van uw mazouttank.

De olie (en dus zijn bijproduct, de mazout) bevat sedimenten dat na verloop van tijd kunnen vastzitten op de bodem en tegen de wanden van uw mazouttank. Deze overblijfselen leiden tot een verlies van energie tijdens de verbranding en onrechtstreeks tot geldverlies (omdat de kwaliteit van de mazout vermindert en dus minder goed uw woning verwarmt).

Een ander probleem dat u kan overkomen is de aanmaak van water door condensatie. De aanmaak gebeurt op de bodem van uw tank en beïnvloedt de kwaliteit van de mazout en zijn calorisch rendement.

Maar het meest rampzalig scenario is een barst in de tank. Bovenop het verlies van de inhoud van uw tank, het ontsmetten van de vloer moet u de tank dringend laten herstellen of ze verplaatsen. Het is belangrijk om eventuele barsten vroegtijdig op te merken om onnodige zorgen te vermijden !

Speciaal voor u heeft Groupasol een goede prijs bekomen voor de keuring van uw stookolietank.

Een conform mazouttank hebben

Voor de indienststelling van uw mazouttank, moet u beschikken over een conformiteitsattest van uw tank.

Deze wordt u overhandigd door een vakman die de controle van uw tank uitvoert.

Het doel is het verkrijgen van de groene dop dat de keuring van uw tank bevestigd en u toelaat de tank te gebruiken tot de volgende keuring.

Indien uw tank niet conform is aan de wet maar dat het risico op vervuiling onbestaande is, dan krijgt u tijdelijk een oranje dop. U beschikt dan over een termijn van 6 maanden om uw tank te keuren.

Indien de expert u een rode dop overhandigd, dan loopt u problemen op met uw tank en een kans op lekkages en vervuiling. Het gebruik van de tank is bijgevolg verboden en u zal de tank moeten herstellen of vervangen voordat u een nieuwe controle laat uitvoeren om de installatie terug in werking te stellen.

Wat houdt een controle van de mazouttank in?

Tijdens de periodieke controle van uw tank worden volgende stappen overlopen :

 • Controle van de werking van het anti-overloop systeem en de accessoires.
 • Visuele controle van de installatie : echografie en gebruik van een camera voor de delen onzichtbaar met het blote oog (de onderkant van de tank en laspunten)
 • Controle van aanwezigheid van water of modder 
 • Controle van het lekkage detectie systeem (indien aanwezigheid van dit systeem voor uw tank)
 • Controle van de afdichting op de ondergrondse tanken (via een ultrageluid systeem)
 • Het beschikken over het conformiteitsattest.

Wie mag de controle uitvoeren?

Mag ik de controle zelf uitvoeren of moet ik beroep doen op een specialist?

Nogmaals, dit hangt af van de categorie waarin u zich bevindt. Als de controle u niet wordt opgelegd door de wet mag u als particulier de staat van uw tank nakijken.

Maar sommige aandachtspunten kan u zelf niet nakijken, omdat het gebruik van speciaal gereedschap nodig is, bijvoorbeeld het nakijken van condensatie of overblijfselen op de bodem van uw tank.

De wet verplicht u een regelmatige controle waarbij u beroep moet doen op een gecertificeerde vakman. Sommigen zijn gecertificeerd voor externe controles (bovengrondse tank), anderen voor ondergrondse tanken waarbij een controle met ultra sonoor materiaal nodig is.

Hoeveel kost een controle van de mazouttank?

Heeft u alle antwoorden op uw vragen gevonden en wilt u een controle laten uitvoeren? Ontdek de onderhandelde prijzen van onze partners.

Wat zijn de door Groupasol onderhandelde prijzen: 

Voor het Waals en Brusselse Gewest:

 • Bovengrondse tank: €99,00 btw inbegrepen
 • Begraven tank: €143,00 btw inbegrepen

Voor de regio Vlaanderen:

 • Bovengrondse tank: €90,00 btw inbegrepen
 • Begraven tank: €130,00 btw inbegrepen

De tarieven gelden als volgt: arbeidskosten, verplaatsing en btw inbegrepen. Deze prijzen gelden enkel op tanken zonder … en minder dan 1000 liter. 

In te vullen formulier om gecontacteerd te worden door onze experts.

Wanneer voorzie ik een controle van de tank?

Voor de verplichte controles

Voor de tanken tussen 3000 en 25 000 liter is een jaarlijks onderhoud verplicht maar de wet maakt een verschil tussen bovengrondse en ondergrondse tanken.

Voor de eerste, waarvan de visuele controle eenvoudig dankzij hun beschikbaarheid, is een controle om de 10 jaar verplicht. Deze termijn wordt verkleint tot 3 jaar indien de tank niet beschikt over een anti-overloopsysteem.

De ondergrondse tanken moeten regelmatiger een controle ondergaan naargelang de leeftijd van de tank: om de 10 jaar voor een tank jonger dan 20 jaar, om de 5 jaar voor een tank tussen de 20 en 30 jaar en om de 3 jaar voor een mazouttank van meer dan 30 jaar.

Indien u een tank met een inhoud van meer dan 25 000 liter wenst te installeren, moet u weten dat u eerst over een milieuvergunning moet beschikken.

Weet ook dat u uw tank moet neutraliseren wanneer deze niet meer in gebruik is.

[:fr]Controle citerne chauffage[:]

Wanneer een probleem zich voordoet met de mazouttank!

U bent niet bij de wet verplicht een regelmatige controle van uw tank te laten uitvoeren maar als u de vele problemen vermeld hierboven wil vermijden wenst u een controle te laten uitvoeren over de werking van uw tank?

Hoe vaak en wat is het ideale moment om deze controles uit te voeren?

Ideaal is een controle te voorzien vooraleer u de tank vult (als er een probleem is dan zal u minder product en geld verliezen) en voor de winterperiode. Twee dagen zonder warm water vallen is minder aangenaam wanneer de temperaturen onder het vriespunt liggen!

Een eerste factor dat een probleem meldt is uiteraard een sterke stijging van het verbuik van mazout. Als u uw gewoontes van verwarmen of gebruik van uw woning niet heeft veranderd en u merkt op dat uw verbuik sterk stijgt op enkele weken tijd, dit is waarschijnlijk een eerste teken van een lekkage of waterstockage in uw tank.

Ook als u regelmatig pannes ondervindt terwijl de ketel volledig normaal werkt, of u dichtheidsproblemen in uw tank ontdekt, dan moet u onmiddellijk een afspraak maken met een vakman om een controle te laten uitvoeren.

Mazouttanken verouderen en een onderhoud vermijden kan grote gevolgen hebben. Een regelmatig onderhoud is dus aanbevolen om slechte verrassingen te vermijden en de tank in goede staat te houden.

Speciaal voor u heeft Groupasol een goede prijs bekomen voor de keuring van uw stookolietank.