fbpx

Onderhoud van de ketel : Welke wetgeving

Groupasol > Blog > Minder verbruiken > Onderhoud van de ketel : Welke wetgeving

Onderhoud van de ketel : Welke wetgeving

De nachten worden kouder en dit brengt ook de koude mee naar België. De ochtendmist liegt niet, de herfst komt eraan en het is tijd om na te denken over het onderhoud van uw ketel.

Maar wat is de wetgeving in België ? Is hij verschillend volgens de regio’s ? Is het onderhoud en de controle van de mazoutketel hetzelfde ? Wat zijn de bijzonderheden en bij wie moet u zijn voor deze controle in alle zekerheid te laten gebeuren ?

Groupasol bundelt voor u alle vragen voor de verwarmingsperiode van uw woning.

 

Alles weten over de wetgeving van de controle en de regelmaat van het onderhoud van de mazout in België

Als bewoner bent u legaal verantwoordelijk over de installatie van uw verwarming, van de goede werking en de beveiliging hiervan. Om u deze winter in alle veiligheid te verwarmen, vindt u hieronder een opsomming van de wetgeving over het onderhoud van de ketel in elke regio van België.

 

In Wallonië:

De wetgeving in Wallonië over het onderhoud van de verwarmingstoestellen (voor de verwarming maar ook voor de productie van warm water) werd goedgekeurd door de Waalse regering in 2009.

Deze wet van 29 mei 2009 geldt voor alle verwarmingen die werken met een vloeibare verbranding (en dus mazoutketels), een jaarlijkse controle, waarvan de attesten 2 jaar moeten bijgehouden worden.

Meer info

 

In Vlaanderen

De Vlaamse wet over het onderhoud van de mazoutketels kwam er in 2006 en gaat over alle verwarmingstoestellen (en de toestellen die warm water produceren). Deze controle moet jaarlijks voor verwarmingen met een nominaal vermogen hoger of gelijk aan 20 kW.

 

Meer info

 

In de regio Brussels Hoofdstedelijk gewest

De wet over de controle van de verwarmingstoestellen in de regio Brussel-hoofdstad geldt vanaf de 1ste januari 2011 en omvat net zoals de Waalse regio 3 verplichtingen voor de eigenaars : de periodieke keuring van de installatie, ontvangst van nieuwe installaties en hun diagnose.

Net zoals overal in België is de controle jaarlijks verplicht voor de mazoutketels.

Meer info

 

Controle of onderhoud van de ketel ? Welke verschillen zijn er ?

In tegenstelling tot Vlaanderen en Brussel, maakt de Waalse regio een onderscheiding tussen het onderhoud van de ketel en de controle ervan.

Enkele definities om het verschil tussen de controle en het onderhoud van de mazoutketel beter te begrijpen :

Het onderhoud is een technische operatie met als doel het nakijken van de goede werking en de staat van het verwarmingstoestel. Het zal worden gedaan door een erkende technicus volgens de richtlijnen van de maker van het toestel.

Een controle zal ook gerealiseerd worden door een erkende technicus maar zal bovenop het nakijken gedurende het onderhoud, de uitstoot van de verwarming, de schoorsteen en de plaatsing van het toestel nakijken. Deze controle houdt dus, bovenop de technische controle volgens het merk van de ketel, een veiligheidscontrole in van het toestel.

Zo zal de controle van uw ketel zowel de verificatie van de werking van de ketel volgens de technische voorwaarden van het merk (wat overeenkomt met het onderhoud van de ketel in Wallonië) als de veiligheidsaspecten van het toestel en de schoorsteen (wat overeenkomt met de Waalse controle) inhouden.

 

Wat is de uitgebreide analyse van mijn ketel ? Ben ik dat in kwestie?

Deze particuliere en uitgebreide controle die enkel voor woningen van de Waalse regio geldt, gaat enkel over de ketels waarvan de kracht hoger is dan 20kW of als de mazoutketel ouder is dan 15 jaar ; dit zal ook door een erkende technicus gedaan worden.

Er bestaan twee soorten erkenningen voor deze diepere analyse :

  • De uitgebreide diagnose type 1 ; gereserveerd voor installaties met slechts een ketel en een kracht gelijk aan of kleiner dan 100 kW ;
  • De uitgebreide diagnose type 2 ; dit betreft verwarmingsinstallaties met meerdere ketels of een enkele ketel waarvan de kracht groter is dan 100kW

 

In Vlaanderen wordt de uitgebreide diagnose vervangen door een verplichte audit. Deze is verplicht voor ketels waarvan de kracht kleiner of gelijk is aan 100kW wanneer deze 5 jaar bereikt (deze audit zal dan ook elke 5 jaar vernieuwd worden). Als uw gebouw meerdere ketels heeft of een mazoutketel met een kracht hoger dan 100kW, is deze audit elke 2 jaar door een erkende technicus verplicht.

Geef een reactie