Historiek

Groupasol
Besparen op stookolie ? Ja ! Bespaar samen met Groupasol tot 154 € op uw jaarlijks verwarming factuur

  

De barometer van de stookolieprijzen  

Deze dinsdag dalen de mazoutprijzen eindelijk na enkele weken van stijgende prijzen, een kleine maar constante stijging. Dit ondanks het onderhandelde akkoord door de deelnemende leden van het OPEC tijdens hun laatste reünie voor een vermindering van de geproduceerde mazout.  De daling van de prijzen, die erg welkom zijn in deze winterperiode, is onzeker en het is moeilijk om de fluctuatie van de prijzen van de volgende weken te voorspellen.  

<

Besparen op mazout?

 

Ja! Met Groupasol een gemiddelde besparing van 153,50 euro op uw jaarlijkse verwarmingsfactuur*

 

In 2018 bespaarden de Belgische gezinnen gemiddeld 89,20 euro per bestelling dankzij de groepsaankopen die om de 15 dagen over heel België werden georganiseerd. * Met onderhandelde prijzen door Groupasol bij ons groot aantal leveranciers in de Waalse, Vlaamse en Brusselse Regio bedroeg de maximum besparing 148 euro tijdens de eerste aankoop van de maand december.

 

Rekening houdend met een gezin dat jaarlijks gemiddeld 2500 liter mazout bestelt, bedraagt de gemiddelde besparing voor uw woning 153,50 euro. Leuk toch?.

 
 
 

*de gemiddelde bestelling van een klant van Groupasol is 1453 liter per groepsaankoop;

 

 

De besparingen van onze klanten per 1000 liter mazout

 

Tot 101,80 euro bespaard in december 2008 en een gemiddelde van 78,58 euro per jaar voor 1000 liter mazout standaard zonder additief.

 

Vergelijking van de evolutie van de officiële prijzen en van de onderhandelde prijzen van mazout in 2018.

 

 

 

De prijzen van de aardolie en mazout, nauw gelinkt aan de geopolitieke actualiteit en de wereldeconomie, ondervonden een wispelturig jaar en een toenemende stijging van enkele maanden.

 

Na een kleine daling midden februari, bleef de stijging aanhouden van maart tot eind mei. De uitleg hiervan zijn meerdere geopolitieke conflicten in de lente van 2018 (internationale conflicten die te maken hadden met het nucleaire akkoord met Iran, de luchtaanvallen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk in Syrië, de moeilijkheden bij de handelsbetrekkingen tussen China en de Verenigde Staten …).

 

Zoals elk jaar door de daling van de vraag en het milde klimaat in de zomerperiode, onderging de mazoutprijs een daling in juni en juli. Bij deze factoren die gunstig zijn voor de consumenten, voegde zich een stijging van de productie aan toe. Deze kwam er door twee landen die aardolie produceren, Rusland en Saoedi-Arabië, zij vroegen dit aan bij de bijeenkomst van het OPEC van 22 juni 2018 in Wenen. Deze stijging van de productiequota zorgde voor een dadelijke daling van de prijzen.

 

Vanaf midden augustus was er weer een stijging. Meer dan ooit beïnvloedde de politieke en economische situatie van de Verenigde Staten deze prijsverhoging : nieuwe bedreigingen van Amerikaanse sancties tegen Iran, politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Turkije op het gebied waar de belangrijke olieleidingen langskomen ; een verzwakking van de Dollar…

 

De prijs van een vat bereikte zijn jaarlijks hoogtepunt in oktober, wanneer de Belgische gezinnen zich klaarmaakten om hun verwarmingssysteem terug in werking te zetten voor de winter. Deze maximumprijs van 0,83 euro/ liter (voor minder dan 1000 liter mazout standaard) werd gelukkig opgevolgd door een constante daling tot eind december door Donald Trump net voor de tussentijdse verkiezingen. Andere factoren verklaren deze daling van de prijs zoals een daling van de wereldvraag van aardolie en een globale vermindering van de wereldeconomie, in het bijzonder China en de privésector in de Eurozone.

Door al deze redenen en ondanks de verklaring van het OPEC voor een daling van de productie om de prijzen te doen dalen, sloot het jaar 2018 af met de laagste prijs sinds september 2017.