Wist u dat ?
 

Besparen op mazout?

 

Ja! Met Groupasol een gemiddelde besparing van 154 euro op uw jaarlijkse verwarmingsfactuur*

 

In 2018 bespaarden de Belgische gezinnen gemiddeld 89,20 euro per bestelling dankzij de groepsaankopen die om de 15 dagen over heel België werden georganiseerd. * Met onderhandelde prijzen door Groupasol bij ons groot aantal leveranciers in de Waalse, Vlaamse en Brusselse Regio bedroeg de maximum besparing 148 euro tijdens de eerste aankoop van de maand december.

 

Rekening houdend met een gezin dat jaarlijks gemiddeld 2500 liter mazout bestelt, bedraagt de gemiddelde besparing voor uw woning 153,50 euro. Leuk toch?.

 
 
 

*de gemiddelde bestelling van een klant van Groupasol is 1453 liter per groepsaankoop;

 

 

De besparingen van onze klanten per 1000 liter mazout

 

Tot 101,80 euro bespaard in december 2008 en een gemiddelde van 78,58 euro per jaar voor 1000 liter mazout standaard zonder additief.

 

 

Vergelijking van de evolutie van de officiële prijzen en van de onderhandelde prijzen van mazout in 2018.

 

 

De prijzen van de aardolie en mazout, nauw gelinkt aan de geopolitieke actualiteit en de wereldeconomie, ondervonden een wispelturig jaar en een toenemende stijging van enkele maanden.

 

Na een kleine daling midden februari, bleef de stijging aanhouden van maart tot eind mei. De uitleg hiervan zijn meerdere geopolitieke conflicten in de lente van 2018 (internationale conflicten die te maken hadden met het nucleaire akkoord met Iran, de luchtaanvallen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk in Syrië, de moeilijkheden bij de handelsbetrekkingen tussen China en de Verenigde Staten …).

 

Zoals elk jaar door de daling van de vraag en het milde klimaat in de zomerperiode, onderging de mazoutprijs een daling in juni en juli. Bij deze factoren die gunstig zijn voor de consumenten, voegde zich een stijging van de productie aan toe. Deze kwam er door twee landen die aardolie produceren, Rusland en Saoedi-Arabië, zij vroegen dit aan bij de bijeenkomst van het OPEC van 22 juni 2018 in Wenen. Deze stijging van de productiequota zorgde voor een dadelijke daling van de prijzen.

 

Vanaf midden augustus was er weer een stijging. Meer dan ooit beïnvloedde de politieke en economische situatie van de Verenigde Staten deze prijsverhoging : nieuwe bedreigingen van Amerikaanse sancties tegen Iran, politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Turkije op het gebied waar de belangrijke olieleidingen langskomen ; een verzwakking van de Dollar…

 

De prijs van een vat bereikte zijn jaarlijks hoogtepunt in oktober, wanneer de Belgische gezinnen zich klaarmaakten om hun verwarmingssysteem terug in werking te zetten voor de winter. Deze maximumprijs van 0,83 euro/ liter (voor minder dan 1000 liter mazout standaard) werd gelukkig opgevolgd door een constante daling tot eind december door Donald Trump net voor de tussentijdse verkiezingen. Andere factoren verklaren deze daling van de prijs zoals een daling van de wereldvraag van aardolie en een globale vermindering van de wereldeconomie, in het bijzonder China en de privésector in de Eurozone.

Door al deze redenen en ondanks de verklaring van het OPEC voor een daling van de productie om de prijzen te doen dalen, sloot het jaar 2018 af met de laagste prijs sinds september 2017.

Vind onz artikelen:
 
 

   Stookolie Groepsaankoop
 
 
 
 
 
 

Stof weghouden om te vechten tegen droge lucht

 

Ons vorig artikel, gewijd aan het beheer van uw verwarming voor mensen met astma, legde vooral de nadruk op het belang van de strijd tegen een te droge lucht in uw huis.

 

De daling van de temperatuur is gekoppeld aan het risico tot over verwarming in de winter, hierdoor wordt de lucht die u en uw familie inademt droger, dit zorgt voor een ongemak bij het ademhalen en het tevoorschijn komen bij astmacrisissen.

 

We zullen u later tips geven om een droge lucht te vermijden, maar laten we het eerst hebben over het beheer van het stof in uw huis. Niet omdat we twijfelen over uw huishoudelijke taken, maar omdat stof soms op plaatsen zit waarvan we het net verwachten. En het wegkrijgen is niet altijd even gemakkelijk als het lijkt.

 
 
 

Hieronder vindt u enkele tips om het zo goed mogelijk te verwijderen en zo een luchtvochtigheid te behouden in uw woning:

 

- Kies voor een natte doek als stofverwijderaar zodat deze beter het stof zal vastnemen en niet enkel zorgt voor een verplaatsing in uw woning.

 

- Nadat u stofzuigt of het stof van uw meubels opneemt, moet u verluchten! Open de ramen groot open om de lucht in uw woning te vernieuwen, zo verdwijnt de lucht die vol met stof zat en rond bleef hangen.

 

- Vermijd alles wat uw woning kan vervuilen: verbiedt sigaretten in huis, gebruik geen sfeergeurtjes en ook al is het heel gezellig, steek minder kaarsjes aan.

 
 

De kans op astma verkleinen dankzij een aangepaste verwarming in uw huis.

 
 
 

De kou brengt verkoudheid met zich mee. Hierbij komen, voor 30% van de Belgische bevolking, ademhalingsproblemen zoals allergieën bij. Deze worden versterkt door de droge lucht van onze verwarmingssystemen.

 

En bij dit gedeelte van de bevolking, komen een miljoen personen die astmaproblemen ondervinden. Deze chronische ziekte wordt zichtbaar door ademhalingsproblemen ten gevolge van een ontsteking van de longen en kan versterkt worden door een omringde lucht gevuld met stof of een ongeschikte vochtigheidsgraad.

 
 

Astma voorkomen door met zorg een verwarming te kiezen :

 

De eerste stap voor de preventie is het verplaatsen van uw verouderde verwarming. Deze zorgen voor stof en laten de vochtigheidsgraad drastisch dalen in uw huis ; twee factoren die astma-aanval.

 

Hierna moet u, in tijden van extreme koude vaak, de vochtigheidsgraad van uw leefruimtes vaak controleren. Deze graad zou ideaal tussen de 50 en 60% moeten zijn, dit kan via een hygrometer (beschikbaar in uw doe-het-zelfzaak vanaf 5 euro).

 

In de winterperiode, wanneer uw verwarming continu aanstaat, droogt de lucht sneller. Onder de 30% aan vochtigheid verspreidt het virus zich sneller en de droge lucht zal irritaties aan de longen veroorzaken en mogelijk astma-aanvallen. Aan de andere kant zorgt een vochtigheidsgraad hoger dan 65% de ontwikkeling van microben die allergieën veroorzaken.

 

Astma-aanvallen of allergieën kunnen dus door een simpele controle van de luchtvochtigheid verminderd worden.

 
 

Een gezonde lucht voor iedereen :

 

Eender welk verwarmingssysteem u heeft en of u allergisch bent of niet, twijfel niet of de lucht die zich door uw woonkamer verplaatst gezond is voor de hele familie. Dit begint door een controle van van uw verwarmingsapparaten. Verzeker u er in de eerste plaats van dat uw apparaat goed geïnstalleerd is en geen koolstofmonoxide verspreidt. Deze ontstaat door de verbranding van een slecht onderhouden apparaat en kan erge intoxicaties veroorzaken.

 

Astma-patiënte of niet, de eerste regel is een regelmatig onderhoud van uw verwarmingsapparaten. Dit jaarlijks onderhoud is noodzakelijk om de goede staat van uw apparaten te verzekeren en te besparen op het verbruik.

 
 

Heeft u interesse? Groupasol zal in 2019 een groepsactie organiseren voor het onderhoud van de ketels. Blijf op de hoogte door u in te schrijven aan onze nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

Bescherm uw installatie van de kou met mazout extra

 

Uw mazout van hogere kwaliteit, met toegevoegde antivries voor de winter, voor alle bestellingen vanaf de maand november.

 

Mazout extra: voordelen

 

Mazout extra bestaat uit onderdelen die de duur van uw mazoutkachel verlengen terwijl ze ook het verbruiksvolume verlaagt. Met een heel laag gehalte in zwavel (minder dan 10 ppm), de emissie van zwaveldioxide tijdens de verbranding zijn bijna onbestaand, dit maakt mazout extra. Dit is dus een aanbevolen vebrandingsmiddel voor hoogrendementsketels en het is ook ecologischer dan de standaard mazout.

 

 

Mazout met kwaliteit om uw installatie te beschermen

 

Aan zijn ecologische voordelen voegt zich een extra eigenschap toe: een bescherming tegen de kou en het vriezen. Verwarmingsmazout is gevoelig aan negatieve temperaturen en de kans bestaat dat ze bevriest in uw tank of in de leidingen als er geen voorzorgen zijn genomen.

 

Een voorzorg kan zijn om er een antivries additief aan toe te voegen. Dit wordt sterk aangeraden voor tanken die buiten en bovengronds staan en die worden onderdaan aan de temperatuursschommelingen. Maar het gebruik van een antivries additief is ook aangeraden voor installaties waarvan de leidingen slecht (of weinig) geïsoleerd zijn. Want tussen uw ketel en de tank loopt de mazout en als deze niet goed beschermd zijn dan is de mazout ook gevoelig aan de temperaturen onder het vriespunt in de komende weken.

 

Deze wordt het hele jaar als supplement aangeboden bij de groepsaankopen. Het beschermt tot 20 graden onder het vriespunt. Het goede nieuws is dat in de winterperiode, vanaf de maand november, het antivries additief automatisch wordt toegevoegd aan de mazout extra om zo de beste bescherming te bieden aan uw installatie vanaf de tank tot in uw ketel om u optimaal te verwarmen.

 

Sociaal Verwarmingsfonds en groepsaankopen van mazout

Kan ik genieten van een interventie van het sociaal verwarmingsfonds als ik deelneem aan een groepsaankoop van mazout?

Bij Groupasol weten we goed genoeg dat de rekening van de verwarming een belangrijk onderdeel van het budget is voor de Belgische gezinnen. Nog te vaak is de prijs van mazout een belangrijk punt dat ervoor zorgt dat gezinnen met een laag inkomen zich niet kunnen verwarmen in de winter.
Als wij de prijzen kunnen laten zakken voor al onze gebruikers, door de creatie van een aankopersgroep per regio, kunnen wij interessante prijzen onderhandelen bij onze lokale leveranciers; dan nog blijven deze voordelige prijzen onhaalbaar voor sommige gezinnen.
Maakt u deel uit van deze gezinnen? Wist u dat er een Belgisch vzw is dat u kan helpen gedeeltelijk de factuur te financieren? En dat hun interventie verenigbaar is met uw inschrijving aan een van de groepsaankopen van mazout in België?
 

Wat is het Sociaal Verwarmingsfonds?

 
Dit is een VZW dat gesticht is in 2004 en dat, onder bepaalde condities, bestaat om een gedeelte van de verwarmingsfacturen van de Belgische gebruikers te financieren.
 

Wie kan genieten van deze financiële hulp om de factuur te betalen?

 
In 2018 konden de volgende personen onder de voorwaarden vallen van het fonds:
• Personen die recht hebben aan een verhoogde interventie van invalide ziekteverzekering
• Personen met een beperkt inkomen (met een bruto-inkomen lager of gelijk aan 18.730,66 euro, verhoogd tot  3.467,55 euro per persoon ten laste)
• Personen met schulden die genieten van een collectief reglement en hun verwarmingsrekeningen niet kunnen betalen.
 
 

Op welk type energie werkt deze interventie?

 
Het vzw komt deels tussen bij betalingen van facturen van personen die zich verwarmen met:
 
• Mazout
• Petroleum
• Propaangas
 
Facturen van verwarming op natuurlijke gas of propaangas in tanken worden niet gefinancierd.
 

Hoe moet je een financiering aanvragen?

 
https://www.verwarmingsfonds.be/index.php
 
Denkt u dat u binnen de condities valt voor hulp te ontvangen? Contacteer dan het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na uw levering van mazout. Deze zal u de in te vullen lijst meegeven voor het ontvangen van een gedeeltelijke terugbetaling van de factuur bij de vzw.
 

Wie financiert dit fonds ?

 
U, wij, iedereen die zich verwarmt met aardolieproducten in België. Dankzij een vaste taks op de verkoop van deze producten dat dadelijk wordt gestort naar dit fonds. Het is dus een sociaal fonds, dat, net zoals Groupasol, dankzij de groepering, het mogelijk maakt voor personen die het nodig hebben, een duwtje in de rug te geven zodat ze zich kunnen verwarmen.
 

Hulp, dat is goed. Maar hoeveel bedraagt deze hulp ?

 
Een maximaal van 1500 liter mazout is gerekend voor een gezin, een allocatie dat varieert tussen 14 en 20 cent per liter (met een maximum van 300 euro)..
 

Kan ik genieten van een interventie van het fonds als ik deelneem aan een groepsaankoop van Groupasol?

 
Natuurlijk! De voorwaarden blijven gelijk. Het ontvangen bedrag, dat afhangt van de prijs per liter op uw factuur, zal lager liggen dan wanneer u dadelijk bij de leverancier bestelt. Wat normaal is want Groupasol zorgt ervoor dat de prijzen dalen, dankzij groepsaankopen van mazout.
 
 
U vindt de getailleerde tabel met alle interventies terug op de website.
 
Heeft u nog vragen over het Sociaal Verwarmingsfonds ? Ga dan even een kijkje nemen op hun website voor al uw vragen!.
 
 
 

Voorzie mazout om de panne

van deze winter te voorkomen

 
 
 
 
 
We herhalen het belang van het voorzien van het aankopen van verwarmingsmazout om te genieten van een kwaliteitsservice in een kalmere periode.
 
 
 
Maar jullie zijn met velen om nog jullie tank bij te vullen voor de winter. Omdat u wachtte op een daling van de prijzen, omdat uw budget van de start van het nieuwe schooljaar het niet mogelijk maakte of simpelweg omdat u vergeten was het niveau van uw tank na te kijken.
 
 
 
Vele gezinnen zitten in dezelfde situatie als u, een bewijs hiervan is de stijgende aantal inschrijvingen voor groepsaankopen op onze website. Deze maand oktober zal dus gelijk staan aan een volle planning voor de leveranciers. Als we verder blijven onderhandelen met de leveranciers om zo mazout te verkrijgen aan de beste prijs, willen we even uw aandacht trekken over de moeilijkheden van de leveranciers over het beheren van noodzakelijke bestellingen.
 
 
 

Hoe lang zal ik moeten wachten op een levering van mazout met Groupasol?

 
 
Onze leveringen in het kader van onze groepsaankopen zullen in de gewoonlijke termijnen gebeuren, d.w.z. binnen de 15 werkdagen die volgen op de bevestiging van uw bestelling op de website.
 
Ter herhaling, we organiseren een actie elke 15 dagen, met groepering binnen uw regio, over heel België, gedurende 2 weken. Daarna onderhandelen we de prijzen met de leveranciers die wensen deel te nemen een vrijdag op twee. Vanaf het moment dat de prijzen gekend zijn, de vrijdag van de aankoop, hebben de deelnemers 3 dagen de tijd, tot en met maandag 14u om de bestelling te bevestigen. We sturen dan de lijsten met de bestellingen door naar de leveranciers die dan 15 werkdagen hebben om de mazout te leveren.
 
 
 
 
 
 
Deze termijn wordt meestal enkele dagen ingekort in een zomerse periode, maar met de overvolle planning van de leveranciers, is het mogelijk dat in het begin van de herfst de leveranciers de 15 werkdagen nodig hebben om alle leveringen te voltooien.
 
In deze situatie is het voor Groupasol niet mogelijk om zich in te zetten voor een sneller beheer van noodzaken of pannes van klanten. Daarom willen we u eraan herinneren dat als we de prijzen kunnen dalen, door de grote hoeveelheid aan bestellingen, het beheer van de bestellingen « geval per geval » in functie van de pannes moeilijk te verzekeren is.
 
 
Een advies dus: wees er snel bij ! Anticipeer uw noden voor een panne van uw verwarmingssysteem te vermijden en schrijf u in voor de volgende actie zelfs al blijft er nog mazout in uw tank over. Want hoe langer u wacht, hoe moeilijker het voor u wordt om een snelle levering te behalen.
 

 

 

Bovengronds of ondergronds, wat is de beste plaats voor uw toekomstige tank?

 
 
 
 
Heeft uw mazouttank zijn beste tijd gehad en werd het u tijdens het onderhoud sterk aanbevolen om deze te verplaatsen ?
Voordat u begint met het opzoeken van een nieuwe mazouttank moet u zich de volgende vraag stellen: « Moet ik mijn ondergrondse tank vervangen door een bovengrondse tank? » (of de omgekeerde vraag als u een bovengrondse tank heeft).
 
 
De voor- en nadelen van een ondergrondse mazouttank

Door zijn samenstelling in plastiek is dit type tank immuun tegen roest, bacteriën en waterdicht.

Deze tanken zorgen gewoonlijk voor een groter vermogen dan de bovengrondse tank.

Omdat deze begraven is, is deze tank mooier want hij is discreter.

 

Χ Het ontdekken van een lek valt minder snel op (enkel vast te stellen wanneer je een overzicht maakt van je mazoutverbruik).

Χ Als uw woning vaak overstroomt of als uw terrein niet gunstig is voor deze inrichting, zal er van u gevraagd worden om faciliteiten te installeren (zoals een ankerpunt).

Χ De installatie van uw tank moet plaatsvinden op een plek waar uw auto niet zal overrijden.

Χ Dit type van mazouttank moet vaker gecontroleerd worden en is moeilijker te vervangen.
 
 
 
 
De voor- en nadelen van een bovengrondse mazouttank
 
 
Minder en simpelere controles en onderhoud (doordat het gemakkelijker is om er te geraken en u dadelijk een probleem opmerkt (zoals een lek bijvoorbeeld)). We vragen u om zich te informeren bij de wetgeving van uw regio voor meer informatie.

Snelle en gemakkelijke installatie: doordat deze tank zo licht en klein is, is het mogelijk om deze waar u maar wilt te installeren. 

Uw tank is beschermd tegen al het slechte weer door zijn compositie in polyethylene of metaal.

 

Χ Het is niet even mooi als een ondergrondse tank want ze zal zichtbaar zijn in uw woning.
 
 
 
Het lijkt dus logisch om te investeren in een bovengrondse mazouttank, zowel op korte als lange termijn. Het enige negatieve punt is dat deze bovengrondse tank wel zichtbaar is in uw woning.
 
 
 
 
Ter informatie

In geval van twijfel over de toestand van uw mazouttank, contacteer dan Groupasol.
We onderhandelen bij de leveranciers voor u de beste prijs met onze partners (tot 40% korting op de controle over uw mazouttank).

 

 

Onderhoud van de ketel : Welke wetgeving


 
 
 
 
De nachten worden kouder en dit brengt ook de koude mee naar België. De ochtendmist liegt niet, de herfst komt eraan en het is tijd om na te denken over het onderhoud van uw ketel.
 
Maar wat is de wetgeving in België ? Is hij verschillend volgens de regio’s ? Is het onderhoud en de controle van de mazoutketel hetzelfde ? Wat zijn de bijzonderheden en bij wie moet u zijn voor deze controle in alle zekerheid te laten gebeuren ?
 
Groupasol bundelt voor u alle vragen voor de verwarmingsperiode van uw woning.
 
 
Alles weten over de wetgeving van de controle en de regelmaat van het onderhoud van de mazout in België.
 
 
Als bewoner bent u legaal verantwoordelijk over de installatie van uw verwarming, van de goede werking en de beveiliging hiervan. Om u deze winter in alle veiligheid te verwarmen, vindt u hieronder een opsomming van de wetgeving over het onderhoud van de ketel in elke regio van België.
 
 
In Wallonië:
 
 
De wetgeving in Wallonië over het onderhoud van de verwarmingstoestellen (voor de verwarming maar ook voor de productie van warm water) werd goedgekeurd door de Waalse regering in 2009.
 
Deze wet van 29 mei 2009 geldt voor alle verwarmingen die werken met een vloeibare verbranding (en dus mazoutketels), een jaarlijkse controle, waarvan de attesten 2 jaar moeten bijgehouden worden.
 
 
                                                                                                                                                                                                                         Meer info

 
In Vlaanderen:
 
De Vlaamse wet over het onderhoud van de mazoutketels kwam er in 2006 en gaat over alle verwarmingstoestellen (en de toestellen die warm water produceren).
 
Deze controle moet jaarlijks voor verwarmingen met een nominaal vermogen hoger of gelijk aan 20 Kw.
 
                                                                                                                                                                                                                          Meer info

 
In de regio Brussels Hoofdstedelijk gewest
 
De wet over de controle van de verwarmingstoestellen in de regio Brussel-hoofdstad geldt vanaf de 1ste januari 2011 en omvat net zoals de Waalse regio 3 verplichtingen voor de eigenaars : de periodieke keuring van de installatie, ontvangst van nieuwe installaties en hun diagnose.
 
Net zoals overal in België is de controle jaarlijks verplicht voor de mazoutketels.
 
                                                                                                                                                                                                                            Meer info
 
 

Controle of onderhoud van de ketel ? Welke verschillen zijn er ?
 
 
In tegenstelling tot Vlaanderen en Brussel, maakt de Waalse regio een onderscheiding tussen het onderhoud van de ketel en de controle ervan.
 
Enkele definities om het verschil tussen de controle en het onderhoud van de mazoutketel beter te begrijpen :
 
Het onderhoud is een technische operatie met als doel het nakijken van de goede werking en de staat van het verwarmingstoestel. Het zal worden gedaan door een erkende technicus volgens de richtlijnen van de maker van het toestel.
 
Een controle zal ook gerealiseerd worden door een erkende technicus maar zal bovenop het nakijken gedurende het onderhoud, de uitstoot van de verwarming, de schoorsteen en de plaatsing van het toestel nakijken. Deze controle houdt dus, bovenop de technische controle volgens het merk van de ketel, een veiligheidscontrole in van het toestel.
 
Zo zal de controle van uw ketel zowel de verificatie van de werking van de ketel volgens de technische voorwaarden van het merk (wat overeenkomt met het onderhoud van de ketel in Wallonië) als de veiligheidsaspecten van het toestel en de schoorsteen (wat overeenkomt met de Waalse controle) inhouden.
 
 
Wat is de uitgebreide analyse van mijn ketel ? Ben ik dat in kwestie?
 
Deze particuliere en uitgebreide controle die enkel voor woningen van de Waalse regio geldt, gaat enkel over de ketels waarvan de kracht hoger is dan 20kW of als de mazoutketel ouder is dan 15 jaar ; dit zal ook door een erkende technicus gedaan worden.
 
Er bestaan twee soorten erkenningen voor deze diepere analyse :
 
De uitgebreide diagnose type 1 ; gereserveerd voor installaties met slechts een ketel en een kracht gelijk aan of kleiner dan 100 kW ;
De uitgebreide diagnose type 2 ; dit betreft verwarmingsinstallaties met meerdere ketels of een enkele ketel waarvan de kracht groter is dan 100kw
 
In Vlaanderen wordt de uitgebreide diagnose vervangen door een verplichte audit. Deze is verplicht voor ketels waarvan de kracht kleiner of gelijk is aan 100kW wanneer deze 5 jaar bereikt (deze audit zal dan ook elke 5 jaar vernieuwd worden).
 
Als uw gebouw meerdere ketels heeft of een mazoutketel met een kracht hoger dan 100kW, is deze audit elke 2 jaar door een erkende technicus verplicht.

 Wanneer ontlucht u best uw radiatoren ?

Het ideaal moment om dit belangrijk proces te overlopen is&