Blog

Home > Mazout > Blog > [Bijgewerkte] Kan ik mijn stookoliecheque van € 225 verkrijgen met de groepsaankopen van Groupasol?

[Bijgewerkte] Kan ik mijn stookoliecheque van € 225 verkrijgen met de groepsaankopen van Groupasol?

Blog
  •   Leestijd : 1 minuut
  •   Gepubliceerd op : 16 maart 2022
  •   Bijgewerkt op: 27 juni 2022
 Stookoliecheque € 225: de stookolieleveranciers hebben echter niet het recht om zelf een korting van € 225 op uw factuur te geven. Het spreekt vanzelf dat u dit bedrag niet van uw rekening kunt aftrekken! De factuur wordt u toegestuurd door de leverancier en niet door Groupasol. Om uw factuur aan te vragen, gelieve contact op te nemen met de leverancier van uw bestelling.

Ja! Alle deelnemers aan de groepsaankopen voor stookolie die Groupasol organiseert tussen 15 november 2021 en 15 november 2022 zullen hun stookoliecheque van € 225 verkrijgen. Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 juli 2022 tot en met 10 januari 2023. We delen de informatie die tot nu toe bekend is:

Hoe kunt u uw stookoliecheque van € 225 verkrijgen? 

  • Deze steunmaatregel wordt verleend aan huishoudens die zich verwarmen met stookolie, propaan of butaan.
  • De steunmaatregel geldt voor één stookoliebestelling per Belgisch huishouden tussen 15 november 2021 en 15 november 2022.
  • De steunmaatregel wordt alleen verleend voor de hoofdverblijfplaats.
  • De Btw-verlaging is niet van toepassing voor stookolie, propaan en butaan.
 

Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van de cheque van € 225?


FOD Economie is belast met de uitbetaling van de cheque. Een aanvraag kan rechtstreeks online worden ingediend via een speciale website of door het invullen van een papieren formulier van de FOD Economie dat per aangetekend schrijven moet worden verzonden. U zult hierbij ook uw rijksregisternummer moeten communiceren. Zo kan de FOD Economie nagaan of er slechts één aanvraag werd ingediend en of deze wel betrekking heeft op uw hoofdverblijfplaats. U zult ook verzocht worden om een kopie van de factuur en het bijbehorende betalingsbewijs te verstrekken.
 

Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 juli 2022 tot en met 10 januari 2023. De FOD Economie zal de ontvankelijkheid van de aanvragen beoordelen tot 15 maart 2023. Wij zullen u de link naar het platform bezorgen zodra deze beschikbaar is. Voor de afgedrukte versie, dient u deze tot en met 10/01/2023 per aangetekende post te versturen naar het volgende postadres:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel
 

Zullen mede-eigenaars en bewoners van appartementen de stookoliebonus van € 225 ontvangen?

Goed nieuws! Na overleg met organisaties die mede-eigenaars vertegenwoordigen, heeft de regering besloten deze maatregel uit te breiden tot flatgebouwen met collectieve verwarming.

 

Moet ik mijn huidige stookoliebestelling uitstellen of annuleren? 

Neen! Aangezien de maatregel met terugwerkende kracht geldt, kunt u uw bestelling tegen de voorgestelde prijs plaatsen en zal de korting van € 225 u worden verleend.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 7 juli 2022 tot en met 10 januari 2023.

Raadpleeg regelmatig deze pagina om te weten wanneer u een aanvraag voor een cheque kunt indienen.

 

Goed om te weten :

Dit weekend vindt er een nieuwe groepsaankoop plaats! Schrijf u in voor de gratis actie om zo op de hoogte te blijven van de prijzen die met de leveranciers zijn overeengekomen voor uw volgende stookoliebestelling.

Ontdek ook deze artikels om verder te gaan:

 

footer-article-12.jpg

Dit artikel delen:

Geef een reactie