VEEL GESTELDE VRAGEN (FAQ)

Hieronder vindt u een antwoord op de vragen die wij het meest krijgen. Vindt u niet wat u zoekt, stuur ons dan uw vraag per mail via het contactformulier op de pagina “Contact” of bel ons op het nummer 04.226.51.75.        

 

 

1. Wat is een groepsaankoop?

Bij een groepsaankoop genieten de deelnemers van lagere prijzen dankzij de afname van grote hoeveelheden. Het principe bestaat erin zoveel mogelijk mensen die hetzelfde product willen kopen, te verenigen om samen in een sterkere onderhandelingspositie te staan ten opzichte van de handelaars. Hoe groter de bestelling, hoe scherper de prijs doorgaans zal zijn. Dergelijke initiatieven kennen alsmaar meer succes, mede dankzij het internet.
 

2. Wat is GROUPASOL?

GROUPASOL staat voor “GROUPement d’Achats SOLidaires”, een initiatief dat tegen het koopkrachtverlies van de gezinnen strijdt. Fossiele brandstoffen worden immers alsmaar duurder en de komende jaren zullen de prijzen mogelijk nog sterker gaan stijgen. Daardoor wordt het deel van het gezinsbudget dat aan stookolie wordt besteed, steeds groter. Als groep met de leveranciers over de prijs onderhandelen is dan ook een eenvoudige manier om geld te besparen.

 

3. Hoe kan ik aan de groepsaankoop deelnemen?

U kunt zich snel en eenvoudig voor een groepsaankoop inschrijven met behulp van het inschrijvingsformulier op onze website (op de pagina “Inschrijving”) of op een partnersite (schrijf u niet dubbel in). Of u kunt bellen naar het nummer 04.226.51.75.

 

Bij sluiting van de inschrijvingsperiode (een vrijdag op twee), wordt bij de lokale leveranciers een offerte gevraagd. Daarna ontvangen de inschrijvers een overzicht van de bedongen voorwaarden en prijzen voor hun regio. Zij hebben dan 72 uur de tijd om in te schrijven via de knop “Aanvaarden” in de mail "Stookolie-actie: Onderhandelde prijzen". Indien u meldt dat u het voorstel aanvaardt, neemt de geselecteerde verdeler contact met u op om een afspraak te maken voor levering. De stookolie wordt geleverd binnen een termijn van 15 werkdagen na aanvaarding van het specifieke voorstel.

 

Neem de tijd om even te lezen hoe deze campagne in zijn werk gaat. Klik hiervoor op de link "WERKING".

 

OPGELET: Per inschrijving kunt u slechts één keer bestellen (er wordt dus maar geleverd op één leveringsadres). U kunt geen 2x inschrijven met hetzelfde inschrijvingsformulier (voor u en uw buur bijvoorbeeld, of voor u en uw familie). De hoeveelheid en de prijs van een bestelling gelden voor één enkel leveringsadres.

 

4. Is dit een betalende dienst?

Nee, de groepsaankoop is volledig gratis voor de deelnemers. U betaalt enkel de bedongen prijs voor de hoeveelheid stookolie die u bestelt. De leverancier levert bij u en u betaalt het volledige bedrag rechtsreeks aan de leverancier. Dat kan vooraf, via bankoverschrijving, of bij levering cash of met Bancontact (geen kredietkaarten zoals Visa). 

 

5. Wanneer ontvang ik een prijsofferte?

Op de sluitingsdag van de inschrijvingen op de groepsaankoop (een vrijdag op twee), ontvangt u ’s avonds uw persoonlijke prijsofferte per e-mail, en een waarschuwing per sms. U hebt dan tot maandag 12.00 uur de tijd om al dan niet op dit voorstel in te gaan. 

 

6. Ik heb geen bevestigingsmail ontvangen, hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn inschrijving of mijn bestelling goed werd ontvangen?

Er wordt een automatische bevestiging van uw inschrijving en van uw bestelling gestuurd naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven. Kijk zeker ook of deze bevestiging niet in uw spam of ongewenste e-mails is terechtgekomen. Als dat niet het geval is, controleer dan of ons e-mailadres info@groupasol.be juist staat in uw contacten. Bij vragen kunt u terecht op ons e-mailadres info@groupasol.be of op de telefoonnummers 04.226.51.75. Wij zullen u graag voorthelpen. 

 

7. Als ik me inschrijf, ben ik dan verplicht om stookolie aan te kopen?

De inschrijving op een groepsaankoop is gratis, snel en verbindt u niet tot aankoop! U kunt in alle vrijheid kiezen of u ingaat op het prijsvoorstel. Wanneer u echter een specifiek voorstel aanvaardt, dan is uw bestelling in het kader van die bepaalde groepsaankoop bindend. 

 

8. Heb ik door mijn inschrijving verplichtingen tegenover GROUPASOL of de plaatselijke leverancier?

De inschrijving is volledig vrijblijvend: u bent dus niet verplicht om stookolie te bestellen via GROUPASOL. Er ontstaat pas een verbintenis tussen u en de leverancier zodra de prijs per liter stookolie is bedongen en aan u is meegedeeld. U kunt dan beslissen dat voorstel te aanvaarden of te weigeren. Als wij een weigering van u ontvangen, hebt u geen enkele verplichting meer. Aanvaardt u het prijsvoorstel wel, dan gaat u ermee akkoord om stookolie te laten leveren tegen de vastgelegde prijs en op de dag die u met de leverancier afspreekt. Na de levering van de stookolie na aanvaarding van een prijsvoorstel blijft u vrij om een andere leverancier te kiezen voor een volgende levering. Het gaat immers om alleenstaande leveringen, zonder enige blijvende verplichting. 

 

9. Ik heb de te bestellen hoeveelheid fout geschat, ben ik dan een supplement verschuldigd?

Het is niet altijd gemakkelijk om te schatten hoeveel stookolie u nodig hebt (bijvoorbeeld als u uw tank volledig wilt vullen). De eenheidsprijs (literprijs) varieert afhankelijk de bestelde hoeveelheid (meer dan 1000 of meer dan 2000 liter). U kunt erop rekenen dat u alleen de geleverde hoeveelheid betaalt. Als de geleverde hoeveelheid meer of minder bedraagt dan de bestelde hoeveelheid, wordt de eenheidsprijs automatisch aangepast.Als u uw tank volledig wilt vullen, is het aangewezen een iets grotere hoeveelheid op te geven en bij de opmerking te noteren "geschatte hoeveelheid– graag voltanken" Als u bijvoorbeeld wilt laten voltanken en u schat dat er 1.200 à 1.500 liter moet worden bijgevuld, dan geeft u het best 1.500 liter op in het veld “bestelde hoeveelheid”. 

 
Opgepast : Indien uw overvulbeveiliging niet conform of onbestaand is, dan kan de leverancier weigeren u te leveren of u een lagere hoeveelheid leveren dan besteld als hij vaststelt dat het risico bestaat dat het kan overlopen.

10. Wanneer moet ik mijn stookolie betalen en wanneer krijg ik de korting?

U betaalt uw bestelling bij de levering rechtstreeks aan de leverancier. Wat u betaalt, is de prijs die wij bedongen hebben en die op voorhand aan alle deelnemers is meegedeeld. Er staan u dus geen verrassingen te wachten, want u weet reeds op voorhand welk bedrag u de leverancier moet betalen. Dat bedrag kunt u cash of met uw bankkaart (Bancontact) betalen bij levering, ofwel op voorhand overschrijven (in dat geval bezorgt u de leverancier voor de levering een betalingsbewijs). Betaling met kredietkaarten zoals Visa wordt niet aanvaard, omdat bedrijven meestal de extra kosten aan de klant aanrekenen. 

 

11. Wanneer wordt mijn stookolie geleverd?

Zodra u hebt bevestigd dat u het bedongen prijsvoorstel aanvaardt, geven wij uw bestelling door aan de geselecteerde leverancier voor uw regio. Deze neemt contact met u op om de leveringsdatum af te spreken. De levering moet plaatsvinden binnen een termijn van 15 werkdagen na validatie van uw bestelling. Het kan echter gebeuren dat de leveringstermijnen (enkele weken) uitlopen, bijvoorbeeld in de winterperiode, bij een groot aantal deelnemers aan de groepsaankoop. Groupasol heeft geen inbreng in het maken van de afspraken tussen de stookolieleverancier en de deelnemer. Houd bij uw bestelling dus altijd rekening met de mogelijkheid van een langere wachttijd. Een groepsaankoop waaraan honderden personen deelnemen, is geen geschikte oplossing voor een dringende levering. 

 

12. Levert u ook in mijn regio?

Onze groepsaankopen worden om de andere vrijdag georganiseerd, over heel het Belgische grondgebied, dus ook voor uw regio. 

 

13. Kan ik het uur van levering kiezen?

Zodra de leverancier zicht heeft op de planning van de leveringen, deelt hij u per telefoon of sms een leveringsdatum mee. Hij kan u daarbij geen specifiek tijdstip opgeven. Als u echter belangrijke informatie voor ons hebt met betrekking tot de levering, dan vragen wij u dit te noteren bij de opmerkingen bij de bestelling. Bijvoorbeeld: "hond aanwezig", "herhaalde malen aanbellen want bel werkt niet goed", "me een half uur voor levering contacteren op mijn gsm”, “moeilijke toegang tot het domein”, “levering met kleine tankwagen vereist”, enz. 

 

14. Kan ik ook inschrijven als ik dringend stookolie nodig heb?

Bij het invullen van het formulier kunt u aangeven dat uw bestelling “dringend” is. De leverancier zal uw levering dan in de mate van het mogelijke voorrang geven. Het verdient echter altijd de voorkeur tijdig te bestellen, omdat de maximale leveringstermijn vanaf de lancering van de groepsaankoop een maand bedraagt (twee weken voor inschrijving, 72 uur voor aanvaarding van het specifieke voorstel en maximaal vijftien werkdagen voor de levering).  

 

15. Kan ik meerdere bestellingen doen via GROUPASOL?

U kunt zo vaak u wilt stookolie bestellen via GROUPASOL. Enkel bestellingen vanaf 500 liter komen in aanmerking. Ons doel is dat u helemaal tevreden bent over uw aankoop en ook de volgende keer weer stookolie wilt bestellen via GROUPASOL, zodat u steeds de laagste prijs geniet!BELANGRIJK: Ons systeem houdt geen gegevens bij van de deelnemers aan de verschillende groepsaankopen. Voor elke nieuwe groepsaankoop dient u dus telkens opnieuw het volledige formulier van inschrijving in te vullen. 

 

16. Volgens welke criteria wordt de leverancier geselecteerd?

Om het vergelijken van de leveranciers mogelijk te maken, dient iedere leverancier ons een bestek te bezorgen voor verschillende bestelscenario’s (hoeveelheid, additief, plaats van levering, enz. ) De leverancier wordt geselecteerd op basis van de volgende criteria:De prijs: beter dan de gemiddelde marktprijs.De service: betalingsvoorwaarden, leveringstermijnen, kwaliteit van de service.Wij kiezen uiteindelijk voor het voorstel met de beste prijs-kwaliteitverhouding.Wij werken alleen met lokale leveranciers die stookolie leveren van een erkende kwaliteit.  

 

17. Welke kwaliteit van stookolie wordt er geleverd?

De aankoop van stookolie vertegenwoordigt een belangrijk budget; besparen op kwaliteit is dus uitgesloten. Wij verzekeren u dat de leveringen van stookolie in België zeer streng gereglementeerd zijn en wij alleen met leveranciers werken die producten leveren van de beste kwaliteit, volgens de geldende normen.Met vragen hierover kunt u terecht op ons e-mailadres info@groupasol.be of op de telefoonnummers 04.226.51.75. Wij zullen u graag te woord staan.

 

18. Welk type van stookolie wordt er geleverd?         

Wij bieden u twee types stookolie aan.

 

Standaard stookolie: Gewone stookolie voor traditionele branders. Wegens het hoge zwavelgehalte is deze olie niet geschikt voor condensatiebranders.

 

Extra stookolie: Deze stookolie bevat nauwelijks zwavel (0,001%), de uitstoot van SO2 bij verbranding is zo goed als onbestaand. Deze stookolie wordt aanbevolen voor condensatiebranders en voor de nieuwe generatie van dieselmotoren. Hij kan ook voor traditionele branders worden gebruikt.

 

Bovendien kan bij de beide types van stookolie een additief worden toegevoegd voor een "Hoger rendement". Dit product heeft een "reinigend" effect. Uw installatie blijft schoner en de stookolie brandt ook beter. Zo bespaart u niet alleen op de onderhoudskosten van uw installatie, maar ook ongeveer 8% op uw stookolieverbruik. Stookolie met additief krijgt ook namen als "Mazout Ultra" of ' Mazout Energy +" of "Gasoil plus" enz.

Het gebruik van additief wordt over het algemeen aangeraden. 

 

19. Hoe kan ik mijn bestelling annuleren of wijzigen?

Zolang de leverancier de bestelling niet heeft opgenomen, kunt u ze nog annuleren of wijzigen. Indien u een dringend probleem hebt, vragen wij u contact met ons op te nemen op het nummer 04.226.51.75, of per e-mail op info@groupasol.be.

 

20. Worden mijn persoonlijke gegevens doorgegeven?

Persoonlijke gegevens zoals uw naam en voornaam, e-mailadres, telefoonnummer enz. worden doorgegeven aan de leverancier, zodat die contact met u kan opnemen en uw bestelling bij u thuis kan leveren.