uw Besparing op de stookolie 

Home > Mazout > Mazoutprijs > Uw besparing op de stookolie

Besparen op mazout ?

De prijsontwikkeling van stookolie deze week

Wat is de prijstendens van mazout mazout voor deze week?


Ons overzicht van 2021

Gemiddeld € 189 besparing op uw jaarlijkse verwarmingsfactuur !

Dankzij de groepsaankopen die plaats vinden in België zorgde Groupasol in 2021 voor een jaarlijkse gemiddelde besparing van 102 euro per bestelling*. Rekening houdende met het gemiddelde verbruik van 2500 liter per jaar, zorgt dit voor een gemiddelde besparing van 189 euro op uw jaarlijkse factuur. Interessant, niet waar ?

*De gemiddelde bestelling van een klant bij Groupasol bedraagt 1343 liter per groepsaankoop.

Vergelijking van de evolutie van de officiële prijzen en de onderhandelde prijzen van mazout in 2021

évolutie van de mazout prijzen in 2021

2021 wordt gekentekend door een stijging van de stookolieprij

De stookolieprijs is nauw verbonden met de wereldwijde geopolitieke en economische actualiteit. 2020 heeft ons bovendien geleerd dat de prijs ook wordt beïnvloed door de globale gezondheidssituatie. Tijdens de Coronapandemie is de prijs van stookolie immers drastisch gedaald.  Deze situatie kwam ten goede aan het budget van de Belgische gezinnen, die hun stookolietank tegen lagere kost konden vullen. De grootste gelukvogels konden bovendien ook nog eens genieten van de beste prijs voor stookolie dankzij onze groepsaankopen, namelijk € 307 voor 1000 liter standaard stookolie.

2021 ging helaas gepaard met een stijging van de stookolieprijs. Vertrekkende van een dieptepunt in januari waarbij de prijs ongeveer € 0,50 per liter bedroeg, eindigde het jaar 2021 met een officiële Belgische stookolieprijs van ongeveer € 0,78 per liter. Uiteindelijk is de prijs van stookolie in de loop van het jaar met bijna 50 % gestegen.

In 2021 was het voordeliger om uw stookolie tussen januari en mei te bestellen. In deze periode schommelde de prijs voor een bestelling van 1000 liter standaard stookolie tussen € 520 en € 633 in België. Daarna is de stookolieprijs nog meer gestegen. De officiële prijs bleef tot eind augustus een wisselvallig patroon tonen om uiteindelijk stil te staan bij een prijs van € 0,68 per liter. Vanaf dat moment schoot de officiële prijs voor stookolie in België omhoog tot een triest record van € 825,5 per 1000 liter op dinsdag 19 oktober 2021.

Tot slot, is de stookolieprijs eind november sterk gedaald ten gevolge van de angst die ontstond door het opduiken van de nieuwe Omicron-variant van het Coronavirus. Daarna ging de prijs opnieuw stijgen om het jaar 2021 af te sluiten op € 0,7788 per liter op 31 december.

*De stookolieprijs is de officiële prijs in België voor een hoeveelheid van minder dan 2000 liter standaard stookolie.

footer-article-5.jpg